Een identiteit is een noodzakelijke gelijkheid.

Een dergelijke gelijkheid vloeit voort uit de gehanteerde definities.

Voorbeeld

Het nationaal product kunnen we definiëren als de totale in een jaar toegevoegde waarden.

Alleen deze toegevoegde waarde kan (als inkomen) aan de verschaffers van de productiefactoren worden uitgekeerd. Het nationaal product is daarom gelijk aan het nationaal inkomen. We kunnen dus de identiteit benoemen:

Y = W

Betekenis van de symbolen:

Y nationaal inkomen W nationaal product