Investeringen zijn alle aanschaffingen van kapitaalgoederen door bedrijven en overheid.

Door investeren verandert de voorraad kapitaalgoederen. Het is mogelijk dat hierdoor de productie kan toenemen. Ook is het mogelijk dat de wijze waarop de productiefactoren met elkaar worden gecombineerd door de investering verandert.

In de figuur wordt een overzicht gegeven van de verschillende 'investeringsbegrippen' die samenhangen met veranderingen van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad:

Wanneer we letten op het gevolg van investeringen voor de wijze waarop productiefactoren met elkaar worden gecombineerd¸ onderscheiden we:
De opbouw van de bruto-investeringen