Inkomen is het geldbedrag dat iemand in een periode verdient.

Inkomen wordt verworven door productiefactoren te 'verkopen' aan bedrijven of aan de overheid. Ongeveer 80% van de totale inkomens bestaat uit inkomen uit arbeid.

Het inkomen dat alle ingezetenen van een land in de loop van een jaar verdienen¸ is het nationaal inkomen. Dit inkomen is gelijk aan de som van de factorbeloningen.

In de loop van de tijd verandert de koopkracht van het inkomen. Dit kan gebeuren doordat het inkomen zelf verandert of doordat het prijsniveau verandert. Het is daarom wenselijk onderscheid te maken tussen:
Productiefactoren en hun beloningen