Het inflatiecijfer geeft de verandering van de kosten van levensonderhoud weer in een bepaalde periode.

in de regel wordt het inflatiecijfer weergegeven met de consumentenprijsindex.