IA-quote
Identiteit
Import
Importinflatie
Importquote
Importsubstitutie
Importvergelijking
Incidentele bewegingen
Incidentele loonstijging
Indexcijfers
Indirecte belastingen
Indirecte ruil
Individuele goederen
Individuele reclame
Individuele vraagvergelijking
Industrielanden
Inelastische vraag
Inferieure goederen
Inflatie
Inflatiecijfer
Informatiesysteem
Informele economie
Informele sector
Infrastructuur
Initiële loonstijging
Inkomen
Inkomenselasticiteit
Inkomensoverdrachten
Inkomensoverdrachtenrekening
Inkomensrekening
Inkomensverdeling
Inkomensverkeer
Inkomsten van de overheid
Inkomstenbelasting
Innovatie
Institutionele beleggers
Institutionele vergelijking
Integratie
Interest
Intergouvernementeel
Internationale handel
Internationale kredietverlening
Internationale liquiditeiten
Internationale Monetaire Fonds
Internationale organen
Interne oorzaken
Interne waarde
Interveniëren
Interventiekoersen
Interventieprijzen
Interventies¸ markten
Inverdieneffect
Investeringen
Investeringsvergelijking
Invoer
Invoerquote
Invoerrechten