Een hypothecaire lening is een lening waarmee een onroerende zaak als zekerheid voor de geldgever is verbonden.

De meeste gezinnen die een woning (een onroerende zaak) kopen¸ hebben niet voldoende (spaar)geld om de aankoopprijs te betalen. Voor het bedrag dat zij tekortkomen¸ sluiten zij¸ in de regel bij een bank¸ een hypothecaire lening.

Net als iedere lening moet op deze lening op afgesproken tijden een deel van de lening worden afgelost en wordt rente over de (resterende) lening betaald. Het bijzondere van een hypothecaire lening is¸ dat wanneer de schuldenaar in gebreke blijft met de betaling van aflossingen en rente¸ de geldgever de woning mag (laten) verkopen om uit de verkoopprijs zijn vordering te verhalen.