Huursubsidie is een bijdrage in de huur.

De individuele huursubsidie is een sociale voorziening. De subsidie kan worden toegekend aan iemand die in een huurhuis woont¸ een bepaald bedrag aan huur betaalt en minder dan een bepaald inkomen verdient. Zodra de huur een percentage van het inkomen overschrijdt¸ kan men in aanmerking komen voor huursubsidie.

Door huursubsidie wordt bereikt dat iedereen een redelijke woning kan bekostigen. Op deze wijze beïnvloedt de subsidie de koopkracht van een gezin.

Ook heeft de subsidie invloed op de secundaire inkomensverdeling.