Human capital is de Engelse term voor menselijk kapitaal¸ de beroepsbevolking.

Door scholing neemt de kwaliteit van de (beroeps)bevolking toe.