Van hoofdelijke aansprakelijkheid is sprake wanneer ieder der vennoten van een vennootschap onder firma voor het totaal van de verplichtingen van het bedrijf kan worden aangesproken.

Dit betekent dat de schuldeiser (wanneer de schuld niet normaal uit de middelen van de firma wordt voldaan) van één van de vennoten het totaal bedrag van zijn vordering kan opeisen. Hij hoeft zijn vordering niet 'pondspondsgewijs' over de firmanten te verdelen. De firmant die de schuld voldoet¸ krijgt wel een evenredige vordering op zijn medefirmant(en).