Homogene goederen zijn goederen die op volkomen gelijke wijze voorzien in een bepaalde behoefte.

Omdat homogene goederen op gelijke wijze in een bepaalde behoefte voorzien¸ kan de consument geen voorkeur uitspreken voor het ene goed boven het andere. Als gevolg hiervan kan er ook geen prijsverschil tussen deze goederen bestaan.