Van een homogeen oligopolie is sprake wanneer een beperkt aantal producenten een homogeen product aanbieden.

Door het streven naar productdifferentiatie en door concentratie is het nauwelijks nog mogelijk praktijkvoorbeelden van deze marktvorm te noemen.