De aanbieder bij volkomen concurrentie (volledige mededinging) noemen we hoeveelheidsaanpasser.

Bij volkomen concurrentie is de marktprijs voor de individuele producent een gegeven: hij kan de prijs waartegen hij zijn product verkoopt niet beïnvloeden. Het enige wat de aanbieder rest¸ is de marktprijs vergelijken met zijn productiekosten en vervolgens beslissen hoeveel hij van het product zal aanbieden. De aanbieder past dus zijn productie aan de marktprijs aan.