Heterogene goederen zijn goederen die¸ hoewel ze in dezelfde behoefte voorzien¸ toch in de ogen van de consument van elkaar verschillen.

Omdat de consument onderscheid maakt tussen de goederen waarmee hij in een bepaalde behoefte kan voorzien¸ is hij ook bereid voor het ene goed meer te betalen dan voor het andere goed.