De verschuldigde loon- en inkomstenbelasting wordt bepaald door eerst het belastbaar inkomen te berekenen dat een belastingplichtige in een bepaald jaar heeft genoten. Dat belastbaar inkomen is verdeeld over drie boxen. Per box wordt een belastingbedrag becijferd en vervolgens getotaliseerd. Op het totaal berekende bedrag worden tot slot een of meer heffingskortingen in mindering gebracht¸ waarna het verschuldigde belastingbedrag overblijft.

Er is op de eerste plaats een algemene heffingskorting die voor iedereen geldt. Daarnaast zijn er verscheidene heffingskortingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige: