Heffingen is de verzamelnaam voor belastingen en sociale premies.