De hausse (of hoogconjunctuur) is de opgaande fase van de conjunctuurgolf.

Onder invloed van de grote effectieve vraag bereikt de productiecapaciteit haar grenzen. De hoge bezettingsgraad zorgt voor een hoge werkgelegenheid en er ontstaat een opwaartse druk op de prijzen¸ zodat de winsten zullen toenemen. In de fase van hoogconjunctuur is er kans op overbesteding. De effectieve vraag is dan groter dan de normale capaciteit (normale bezetting)¸ waardoor de inflatie sterk aanwakkert.

Door de steeds toenemende werkgelegenheid zal het aantal vacatures toenemen¸ zodat zelfs een arbeidstekort mogelijk wordt.


Fasen van een conjunctuurgolf