Handelspolitiek is het ingrijpen door overheden in het internationale goederen- en dienstenverkeer.

Handelspolitiek wordt onder meer gevoerd omdat men de eigen bedrijvigheid wil beschermen tegen buitenlandse concurrentie.

Handelspolitieke instrumenten zijn: