Handelsovereenkomsten zijn afspraken (verdragen) tussen verschillende landen om de onderlinge handel geen belemmeringen in de weg te leggen.

Bijvoorbeeld: de verdragen van Lomé. Deze verdragen zijn gesloten tussen de Europese Unie en de ACP-landen (Afrikaanse¸ Caraïbische en Pacifische landen) met onder meer het doel deze landen vrije export ten aanzien van de meeste goederen naar de Europese Unie te garanderen