Wanneer één land begint met het beschermen van een bepaalde bedrijfstak¸ blijven andere landen doorgaans niet achter met tegenmaatregelen. Zo kan de wereld gemakkelijk terechtkomen in een regelrechte handelsoorlog. Tijdens de crisis van de jaren dertig kromp de internationale handel in doordat het ene land na het andere de economie voor import afschermde. Daardoor werden landen teruggeworpen op hun eigen¸ niet zelden te dure productie¸ waardoor de welvaart daalde.