Handelskredieten betreffen de kredietverlening die voortvloeit uit de aan- en verkoop van goederen.

We kennen bijvoorbeeld: