De handelsbalans of handelsrekening is de wat oudere benaming voor de goederenrekening.

De goederenrekening geeft een overzicht van de waarde van de in- en uitvoer van goederen gedurende een periode.

De goederenrekening maakt deel uit van de lopende rekening van de betalingsbalans.