De gulden financieringsregel geeft voorschriften over de wijze waarop de overheidsbestedingen horen te worden gefinancierd.

Deze regel stelt dat consumptieve overheidsuitgaven¸ de ambtenarensalarissen bijvoorbeeld¸ moeten worden gedekt door de lopende inkomsten: de belastingen. Investeringen kunnen worden gefinancierd met leningen. Investeringen verdienen zich immers in de toekomst terug met een hogere economische groei¸ een hoger nationaal inkomen¸ en dus hogere belastinginkomsten.