Een grossier of grossierderij of groothandel is een bedrijf dat goederen koopt bij verschillende producenten. Vervolgens wordt het samengestelde assortiment geleverd aan de detailhandel.