Grondstoffenovereenkomsten zijn afspraken over regelmatige verhandeling van grondstoffen tegen stabiele prijzen.

Grondstoffenovereenkomsten worden/werden afgesloten tussen producentenlanden en consumentenlanden¸ die ook beide de financieringen van de uit de overeenkomst voortvloeiende buffervoorraden verzorgen. Het gaat hierbij om de beïnvloeding van de prijs van grondstoffen die door ontwikkelingslanden worden geleverd.

Bij grondstoffenovereenkomsten zijn minimum- en maximumprijzen vastgelegd¸ waartussen de prijs van een bepaalde grondstof op de wereldmarkt mag schommelen. Is de prijs te laag¸ omdat er in vergelijking tot de vraag te veel wordt aangeboden¸ dan moet een deel van de productie tegen de minimumprijs 'uit de markt' worden genomen. Er ontstaan dan voorraden (buffervoorraden) die in geval van te hoge prijzen (er is te weinig aanbod in vergelijking tot de vraag) worden verkocht.

Er zijn grondstoffenovereenkomsten totstandgekomen voor koffie¸ cacao¸ rubber en tin. Sinds 1995 proberen alleen nog de grote koffieproducenten¸ waaronder Brazilië¸ de prijs van koffie te sturen.