De goederenrekening is een overzicht van de waarde van de in- en uitvoer van goederen gedurende een periode. Het is een deelrekening van de betalingsbalans.

Goederensoorten die we op grote schaal in Nederland invoeren¸ zijn grondstoffen¸ energie (waaronder aardolie)¸ machines en transportmiddelen. Een deel van deze goederen dient als grondstof voor eindproducten die we weer uitvoeren.

Voor Nederland belangrijke uitvoerproducten zijn vlees¸ zuivel-¸ tuinbouw- en chemische producten. Het saldo van de Nederlandse goederenrekening vertoont traditioneel een overschot.

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van het buitenland. Zowel de Nederlandse import als de export maakt een relatief groot deel uit van het nationaal inkomen. Die verhouding drukken we uit in de

De verhouding tussen de waarde van de goederenuitvoer en de waarde van de goedereninvoer geven we weer met het dekkingspercentage.