Globalisering is het verschijnsel dat bedrijven zich niet meer tot een bepaalde binnenlandse markt beperken¸ maar de 'hele' wereld als hun werkterrein beschouwen.