Een girorekening of bankgirorekening is een rekening bij een bank waarmee bij voldoende saldo girale betalingen kunnen worden gedaan.