Giraal geld zijn direct opeisbare tegoeden bij banken¸ waarmee door middel van een overschrijving betalingen kunnen worden verricht.

Giraal geld is een tegoed dat een persoon of een organisatie bij een bank heeft. Hiervoor moet je eerst een bankgirorekening openen. Het tegoed ontstaat doordat je zelf of een ander chartaal geld op die rekening stort of er giraal geld vanaf een andere rekening op overboekt. Vervolgens kun je de bank opdracht geven van die rekening een bedrag over te boeken op de rekening van een ander aan wie je iets te betalen hebt.