Op een gespannen arbeidsmarkt is de vraag naar arbeid groter dan het aanbod.

Dergelijke situaties kunnen zich voordoen in perioden van hoogconjunctuur¸ wanneer er sprake is van overbesteding. Met name wanneer bedrijven nog beschikken over niet benutte kapitaalgoederen zal de roep om arbeid luid opklinken.