Van geregistreerde werkloosheid is sprake¸ wanneer de werkloze:

De geregistreerde werkloosheid is het officiële werkloosheidscijfer. Het wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.