De gemiddelde variabele kosten (GVK) worden gevonden door de totale variabele kosten te delen door de geproduceerde hoeveelheid:

GVK = TVK/q

Hierin zijn:

TVK de totale variabele kosten q de geproduceerde hoeveelheid