De gemiddelde totale kosten (GTK) worden gevonden door de totale kosten te delen door de geproduceerde hoeveelheid:

GTK = TK/q

Hierin zijn:

TK de totale kosten q de geproduceerde hoeveelheid