De gemiddelde opbrengst is de opbrengst per verkochte eenheid product.

De (vergelijking) van de gemiddelde opbrengst wordt gevonden door de totale opbrengst(vergelijking) te delen door de afzet.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft de volgende totale opbrengstvergelijking:

TO = -20q2 + 1000q

De vergelijking van de gemiddelde opbrengst vinden we door TO door q te delen:

GO = TO/q

GO = -20q + 1000

Wanneer de (verkoop)prijs onafhankelijk is van de afzet¸ is de gemiddelde opbrengst gelijk aan de prijs.

Voorbeeld

Een waterleidingbedrijf verkoopt water voor f 2¸20 per m3.

De vergelijking van de totale opbrengst is:

TO = 2¸20q.

De vergelijking van de gemiddelde opbrengst is:

GO = TO/q = 2¸20

Betekenis van de symbolen:

TO totale opbrengst GO gemiddelde opbrengst q afzet