De gemiddelde kosten worden gevonden door de kosten te delen door de geproduceerde hoeveelheid.

We moeten hierbij onderscheid maken tussen de gemiddelde totale kosten¸ de gemiddelde constante kosten en de gemiddelde variabele kosten.