De gemiddelde consumptiequote geeft aan welk deel van het nationaal inkomen wordt geconsumeerd.

Voorbeeld

In een keynesiaans model zonder collectieve sector is de algemene gedaante van de consumptievergelijking: C = cY + Co.

De gemiddelde consumptiequote is C/Y = c + Co/Y

We zien dat bij een stijgend nationaal inkomen de gemiddelde consumptiequote daalt.

Betekenis van de symbolen:

C particuliere consumptie Y nationaal inkomen c marginale consumptiequote Co autonome consumptie