De gemiddelde belastingdruk is het totaal aan belastingontvangsten in procenten van het nationaal inkomen.