Een gemengde economie is een economisch stelsel waarbij de overheid de resultaten van het marktmechanisme aanvult en corrigeert om bepaalde doeleinden te bereiken.

Het Nederlandse stelsel van economische ordening is een mengvorm: de economische beslissingen worden zowel gedecentraliseerd als gecentraliseerd genomen.