Een gemeenschappelijke markt is een douane-unie met een vrij verkeer van productiefactoren tussen de lidstaten.

In een gemeenschappelijke markt kunnen arbeid en kapitaal vrijelijk de onderlinge grenzen passeren. Zo erkennen de lidstaten van de Europese Unie elkaars diploma's van universiteiten en hogescholen.