Geldscheppende instellingen kunnen nieuw geld (hetzij chartaal¸ hetzij giraal) creëren.

In Nederland kennen we de volgende geldscheppende instellingen:

Natuurlijk is de Europese Centrale bank een geldscheppende instelling: zij zorgt voor de voorziening in munten en bankbiljetten binnen de EMU.