De geldmarktkasreserve¸ of kasreserve is de girorekening die alle banken in Nederland verplicht zijn aan te houden bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandse Bank fungeert hierbij als uitvoeringsorgaan van de ECB.

Via deze kasreserve verloopt het betalingsverkeer tussen de banken. De bedragen die banken elkaar verschuldigd zijn in verband met het girale betalingsverkeer van hun cliënten¸ worden via deze rekening verrekend.

De hoogte van de kasreserve wordt voorgeschreven door de Europese Centrale Bank. Deze beïnvloedt hiermee de geldhoeveelheid binnen de Economische en Monetaire Unie. Het doel hiervan is de geldontwaarding van de euro minimaal te houden.