De geldmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een looptijd van minder dan een jaar.

Sommigen leggen de grens tussen geldmarkt en kapitaalmarkt bij twee jaar.

De geldmarkt wordt nader onderscheiden in: