Op de geldmarkt in ruime zin gaat het om kredieten met een korte looptijd¸ zoals rekening-courantkrediet en leveranciers- en afnemerskrediet

Vragers op de geldmarkt in ruime zin zijn banken¸ bedrijven¸ gezinnen en overheid. Aan de aanbodzijde komen we dezelfde marktpartijen tegen met uitzondering van de overheid: deze heeft in de regel een geldtekort.