Een gedragsvergelijking beschrijft het gedrag van economische subjecten.

Voorbeeld

In een keynesiaans model zonder collectieve sector kan de algemene gedaante van de consumptievergelijking zijn: C = cY + Co.

Deze consumptievergelijking is een voorbeeld van een gedragsvergelijking.

Betekenis van de symbolen:

C particuliere consumptie Y nationaal inkomen c marginale consumptiequote Co autonome consumptie