We spreken van gecentraliseerde besluitvorming in geval van beslissingen door de collectieve sector.

Deze centralisatie kan zeer ver zijn doorgevoerd. In dat geval worden alle besluiten door 'Den Haag' genomen. Ook kan de centralisatie minder ver gaan. Zo bezitten provincies en gemeenten bevoegdheden om beslissingen te nemen ten aanzien van de voorziening in collectieve en quasi-collectieve goederen in hun gebied (bijvoorbeeld riolering).

Overigens kan de wijze van besluitvorming in sommige grote ondernemingen ook als voorbeeld van gecentraliseerde besluitvorming dienen.

Zie ook: marktmechanisme¸ budgetmechanisme.