De General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was een organisatie die streefde naar de bevordering van een vrije wereldhandel door afschaffing van protectionistische maatregelen.

De GATT heeft bewerkstelligd dat na de tweede wereldoorlog veel tarifaire handelsbelemmeringen (invoerrechten) zijn afgeschaft. In 1995 is de GATT omgezet in de World Trade Organization (WTO).