Garantieprijzen zijn minimumprijzen die onder meer in het kader van het Europees landbouwbeleid worden gehanteerd.

Voor veel agrarische producten¸ zoals tarwe¸ voedergranen¸ suikerbieten¸ melk en zuivelproducten¸ zijn garantieprijzen vastgesteld. Deze prijzen zijn gebaseerd op de productiekosten bij de gebruikelijke landbouwtechnieken en worden zo hoog vastgesteld dat de producenten een bepaald inkomen halen.

De garantieregeling houdt in dat de Unie het overschot tegen de garantieprijs koopt wanneer de hele productie niet voor minimaal de garantieprijs aan de consument kan worden verkocht.