Goederen zijn alle stoffelijke en onstoffelijke middelen waarmee in de behoeften kan worden voorzien.

De eigenschap van goederen om in een bepaalde behoefte te voorzien noemen we nut.

We onderscheiden verschillende soorten goederen¸ zoals:
Soorten goederen