Gezinnen of gezinshuishoudingen of consumenten zijn de huishoudingen (een persoon of een aantal personen) waarvan de voornaamste economische handeling de consumptie is.

Tot de gezinnen rekenen we iedere persoon of groep personen die 'consumeert': goederen aanschaft terwille van de behoeftenbevrediging.