Geld is alles wat in een samenleving algemeen aanvaard wordt als ruilmiddel.

Geld kennen we in twee verschijningsvormen:

De functies van geld zijn: