Een fusie (het samengaan van twee bedrijven) heeft grote gevolgen voor het personeel van de fuserende bedrijven. Met name het middenkader en hoger personeel worden vaak zwaar getroffen: sommigen worden overbodig¸ anderen moeten worden omgeschoold en weer anderen worden overgeplaatst. De gevolgen voor het productiepersoneel zijn vaak minder groot.

Vooral om de belangen van de werknemers van de fuserende bedrijven te beschermen¸ zijn door de Sociaal Economische Raad fusiegedragsregels opgesteld.

Enkele van deze regels zijn: